Saturday, April 29, 2006

a story only a true-blue batangueño would understand... this is hilarious.. =)

(Babala: isang kuwento na tanging tunay na Batangueño lang ang makakaintindi!)

Dine sa Tuklong ay may puno ng kape na arugang-aruga pa ng Mamay. Sadyang pinapugadan sahantik na guyam at pinabantayan sa bilot. Isangaraw, naaulutang ngatain ng Mamay ang bubotna parang sinturis. Pasal na pasal. Nang bigla nalang siyang napaumis, humirindat at tuluyan ngnabang-aw. Bigla na lang nagpatikar, lumiban ngkarsada kahit umaambon, naglulupagi sa gabokankaya puro libag, tubal na tubal, talipa ang sipit atgura. Napadpad ang Mamay sa masukal nabalinghuyan at doon naulutang gamitin ang kawotpara garutihin ang mga bangkalang. Pero liyo atparang barik na barik pa rin ang Mamay kayanaghamon pa ng panumbi. Wala namang kumanakaya pagerper na lang ang napagdiskitahan.Pagkatapos ng barokbokan, lungkuyin at hapong-hapo ang Mamay. Naging matalute ang usapan sabayaran dahil mulay lang ang gustong ibayad ngMamay. Nagkaribok na, nagwasang ang pagerperat tinangkab ang Mamay. Nagligalig ang Mamaydahil sa marami daw kato, amoy hawot at makatipa sa iladong tulingan. Dapat kitse lang daw angbayad. Sa pagkabanas ay napaingles angMamay ? "I am entitled for senior citizen discount!!Wala kang galang sa matanda, dapat kangipabarangay. Siguro hindi ka taga Batangas ano?"Naglabas na ng balisong ang Mamay.

courtesy of a college schoolmate. =)

2 Comments:

Blogger Adrian said...

hehehe, cool!:) although may mga ibang terms akong hindi maintindihan... nakakatuwang alalahanin yung mga terms na Batangueño, hehehe. adrian here from multiply.

10:55 AM  
Blogger chakadoll said...

wao...galing galing ng mamay...wahahahaha...senior citizen pa...galing ni mamay...mamay ano ga 'ho ang trabaho ninyo? XD hihihihi

1:12 PM  

Post a Comment

<< Home